Luneta Yukon 6-100×100 21031, 90 grade

Luneta Yukon 6-100×100 21031, 90 grade