Kit convertor Paradox CV4USB, RS-485/RS-232, 300 m, 19.2k/38.4k baud

Kit convertor Paradox CV4USB, RS-485/RS-232, 300 m, 19.2k/38.4k baud